Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOSCI I COOKIE

sklepwapro.pl

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie w sklepie internetowym sklepwapro.pl (dalej jako „Sklep”)

Niniejsza polityka prywatności uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania ze Sklepu i wykorzystania plików cookie.

 

Pliki cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookie w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Zapisywanie plików cookie w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Państwa oprogramowanie lub sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi, a jego przechowywanie lub uzyskiwanie do niego dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookie w Państwa urządzeniu oraz uzyskującym do nich dostęp podczas korzystania ze Sklepu jest usługodawca oprogramowania Sklepu firma Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (20-607), ul. Konrada Wallenroda 4C.

W jakim celu używane są pliki cookie?

Pliki cookie używane są w celu dostosowania zawartości Sklepu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu, w tym:

 1. rozpoznawania urządzeń osoby odwiedzającej Sklep i odpowiedniego wyświetlania zawartości Sklepu,
 2. dostosowania i optymalizacji Sklepu do potrzeb osób odwiedzających, zapamiętywania preferencji dotyczących strony (język, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści),
 3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 4. zapamiętywania loginu i hasła osób odwiedzających, aby nie wpisywać ich na każdej podstronie,
 5. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób osoba odwiedzająca  korzysta ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji osób odwiedzających Sklep,
 6. zapisywania towarów zamówionych w wirtualnym koszyku,
 7. zapamiętywania historii odwiedzonych podstron w Sklepie,
 8. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu,
 9. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych w Sklepie;
 10. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu reklam usług i produktów firm trzecich.

Rodzaje plików cookie wykorzystywane w ramach Sklepu?

W Sklepie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:

 1. sesyjne pliki cookie - są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia przeglądarki. Te pliki cookie działają zatem podczas Państwa wizyty w Sklepie, po czym są automatycznie usuwane. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych funkcjonalności Sklepu,
 2. stałe pliki cookie - po odwiedzeniu Sklepu pozostaną na Państwa urządzeniu wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Państwa skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas Państwa kolejnych odwiedzin, przez co użytkowanie Sklepu będzie dla Państwa łatwiejsze. Pliki przechowywane są na urządzeniu do momentu zakończenia ich żywotności lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.

Zmiana ustawień plików cookie lub ich usunięcie

Ustawienia dotyczące plików cookie są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej (w tym ich wersji na urządzenia mobilne). W wielu przypadkach opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Każdy użytkownik przeglądarki internetowej może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie plików cookie na swoje urządzenie. Wykorzystywana przez użytkownika przeglądarka może także informować o ustawieniach prywatności, w tym wymagać zgody na ustawienia przez jej instalacją lub aktualizacją w celu dalszego korzystania.

Niestety całkowite wyłączenie przyjmowania plików cookie może uniemożliwić Państwu korzystanie ze Sklepu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookie w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach producentów przeglądarek lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Poniżej zawarte są odnośniki do stron internetowych producentów popularnych przeglądarek opisujących ustawienia plików cookie:

 


 

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), usługodawca jest zobowiązany wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe są przetwarzane w ramach Sklepu.

 

 1. Informacje ogólne
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że administratorem danych osobowych  jest Data Expert Przemysław Kwolek z siedzibą w Sanoku (38-500), przy ulicy Mickiewicza 29, REGON: 180554776, NIP: 687-168-62-68 (dalej jako „Administrator”).
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji Data Expert Przemysław Kwolek, ul. Mickiewicza 29/107, 38-500 Sanok lub pod adresem e-mail biuro@dataexpert.pl.
  3. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
  4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Sklepu, rejestracji i logowania się na swoje konto, dokonywania zamówień za pośrednictwem Sklepu oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym RODO.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości korzystania z oferowanych przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną, złożenia zamówienia, skontaktowania z Administratorem oraz złożenia reklamacji.
  6. Sklep do prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookie.

 

 1. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?
  1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych
  1. W celu umożliwienia Państwu korzystania ze Sklepu, Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
   1. rejestracja i logowanie do konta w Sklepie, korzystanie z funkcjonalności Sklepu - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Założenie konta w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W celu zawarcia tej umowy są Państwo zobowiązani do wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego i podania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zarejestrować konto i korzystać z usług świadczonych w ramach Sklepu.
     W toku realizacji umowy (posiadania konta w Sklepie) Administrator może uzyskiwać kolejne dane osobowe dotyczące Państwa, w tym nr rachunku bankowego, z którego jest dokonywana płatność, adresów prowadzonej działalności gospodarczej, historii zamówień. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu,
   2. składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu - podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dla celów realizacji umowy Administrator wykorzysta Państwa dane podane podczas rejestracji i/lub dostępne na zarejestrowanym koncie. W związku z zawarciem umowy Administrator przetwarza również nr rachunku bankowego (w związku z dokonaną płatnością). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu,
   3. odstąpienie od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu - podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązków umownych wynikających z przysługującego konsumentom prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Administrator przetwarza dane wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu (imię i nazwisko, adres zamieszkania adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz dokonania zwrotu ceny, ewentualnie w celu poinformowania Państwa, że odstąpienie nie może zostać uwzględnione. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie odstąpić od umowy,
   4. obsługa reklamacji związanych z zawartą umową lub z działaniem Sklepu - podstawą prawną przetwarzania jest (i) wykonanie obowiązków umownych wynikających z rękojmi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, a także (ii) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dbałość o wysoką jakość obsługi klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego, w celu dokonania zwrotu ceny). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Państwa, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Szczegółowe warunki składania i rozpatrywania reklamacji są opisane w Regulaminie Sklepu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację,
   5. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Sklepu -państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz prowadzenia statystyk jej oglądalności. W ramach analizy serwer automatycznie zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa dane dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo z Sklepu, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony,
   6. zastosowanie Google Analytics do celów analityki internetowej - Sklep korzysta z Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe służy ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na optymalnej prezentacji oferty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookie. Szczegóły usługi są dostępne pod linkiem:https://analytics.google.com/analytics/web/#/provision Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania ze Sklepu są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Państwa ze Sklepu w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
   7. wykorzystywanie plików cookie w Sklepie - podstawą prawną przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda. Informacje o plikach cookie znajdą Państwo wyżej.
  2. Poza Sklepem Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
   1. prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji - podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji uzasadniony interes Administratora danych polegający na dbałości o relacje z osobami kontaktującymi się z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali komunikację, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji,
   2. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych - przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest wyrazem prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
   3. wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków - Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa,
   4. cele archiwalne i dowodowe, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.
  3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:
   1. dane przetwarzane w celu rejestracji i logowania do konta w Sklepie oraz korzystania z funkcjonalności Sklepu - do czasu usunięcia konta w Sklepie,
   2. dane przetwarzane w celu składania zamówień za pośrednictwem Sklepu - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy - w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej,
   3. dane przetwarzane w celu odstąpienia od umowy - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących odstąpienia - w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej,
   4. dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z reklamacji,
   5. dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją,
   6. dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
   7. dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków - przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia obowiązków,
   8. dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów - w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.

 

 1. Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?
  1. Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa.
  2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane lub ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym KRS i CEIDG.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych
  1. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności przez Administratora. Odbiorcami danych osobowych w takim przypadku są:
   1. upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora,
   2. podmioty, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu i serwisu Sklepu internetowego, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych,
   3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi kurierskie i pocztowe,
   4. banki i operatorzy płatności (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),
   5. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe lub audytorskie,
   6. Google - z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu w Sklepie,
   7. podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

 

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  1. W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 21 RODO). Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym na dane do kontaktu wskazane w pkt. I.2.

 

 1. Pozostałe prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  1. RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
   2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
   5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
  2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w każdym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności e-mailowej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa.
  4. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w pkt. VIII.1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.
  5. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Państwa danych osobowych w szczególności zbieranych, za Państwa zgodą za pośrednictwem plików cookie stosowanych w Sklepie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

 

Ostatnia aktualizacja 2021.10.29